เมียนมาประสานไทยปิดด่านขนส่งสินค้าข้ามแดนแม่สอดชั่วคราว หลังเขตเศรษฐกิจถูกฝ่ายต่อต้านโจมตี

เมียนมาประสานไทยปิดด่านขนส่งสินค้าข้ามแด…