“วิษณุ” ชี้แม้ยุบสภาร่างพ.ร.บ.การศึกษาชาติฯต้องไม่สะดุด

รองนายกรัฐมนตรี เผย ประชุมสภาฯ สมัยวิสาม…