หัวหน้าฝ่าย AI ของ Meta บอก “ChatGPT” ไม่ได้เป็นนวัตกรรมใหม่ แค่การผสมผสานที่ดี